Obsah

Rozpočtová odpovědnost

Nabytí účinnosti zákonů č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. - dopady na obce

Otázky a odpovědi k rozpočtové odpovědnosti Staženo: 1,136x | 23.02.2017

Oznámení o zveřejnění na úřední desce - typový návrh Staženo: 1,668x | 23.02.2017

Vyvěšování a schvalování dokumentů OBCE Staženo: 1,191x | 04.04.2017

Vyvěšování a schvalování dokumentů PŘÍSP ORG Staženo: 732x | 23.02.2017

Vymezení školských obvodů ZŠ

VZOR - Dohoda mezi obcemi o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ Staženo: 947x | 23.02.2017

Vzor OZV obce - obvody ZŠ zřízených obcí- týká se pouze Červeného Kostelce a to v tom případě, pokud nebude žádná ZŠ spádovou i pro jinou obec Staženo: 706x | 23.02.2017

Vzor OZV obce - ŠO ZŠ zřízených OBC a část ŠO ZŠ zřízené OBC- týká se také pouze Čer. Kost. a to v tom případě, když bude některá ZŠ ve městě spádovou i pro jinou OBC Staženo: 703x | 23.02.2017

Vzor OZV obce-část spol. ŠO ZŠ-pro OBC s uzavř. DOH s 1 jinou OBC,kde je 1 ZŠ, příp. s jinou OBC,kde je více ZŠ, ale pouze 1 ZŠ je pro celé území dané OBC spádová Staženo: 647x | 23.02.2017

Vzor OZV obce-části spol. ŠO ZŠ-pro OBC s uzavř. DOH s 1 jinou OBC,kde je více ZŠ a více než 1 ZŠ je spádová pro území dané OBC–území OBC se rozdělí dle spádovosti Staženo: 699x | 23.02.2017

Vymezení školských obvodů MŠ

v důsledku novely školského zákona vznikla pro obce povinnost vymezit školské obvody spádových mateřských škol

1. Vzor OZV obce - společný školský obvod pro dvě či více obcí Staženo: 690x | 23.02.2017

2. Vzor OZV obce - více MŠ v obci a dohoda s jinou obcí či obcemi Staženo: 651x | 23.02.2017

3. Vzor OZV obce - více MŠ v obci Staženo: 679x | 23.02.2017

VZOR - Dohoda mezi obcemi o vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ Staženo: 789x | 23.02.2017

Zákon č. 106/1999 Sb.

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vzor - Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106-1999 Sb. Staženo: 684x | 23.02.2017

Zákon o střetu zájmů

Formulář - čestné prohlášení dle zákona o střetu zájmů Staženo: 671x | 11.07.2017

Zákon o střetu zájmů a jeho novela - informace Staženo: 685x | 09.10.2017

Předčíslí převodových bankovních účtů finančních úřadů

Předčíslí převodových bankovních účtů finančních úřadů Staženo: 1,128x | 14.03.2017

Stránka

  • 1