Obsah

Projekt Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007446

logo OP Z

Základní informace o projektu

Projekt "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka" řešil problém potřeby lepšího, efektivnějšího, profesionálnějšího, odborně vzdělanějšího řízení místních samospráv a neexistenci strategických podkladů pro další rozvoj obcí, tedy důležitých nástrojů pro plánování rozvoje obcí.

 

Cílem projektu bylo profesionalizovat veřejnou správu prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků a prostřednictvím posílení strategického řízení.

 

Jaké klíčové aktivity projekt řešil?

V rámci projektu bylo realizováno celkem 5 klíčových aktivit:

 • Zpracování Programů rozvoje obcí
 • Zpracování Plánů rozvoje sportu v obcích
 • Zpracování Strategií rozvoje zeleně v obcích
 • Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích
 • Vzdělávací aktivity pro představitele a zaměstnance obcí

 

Zapojené subjekty

Do projektu bylo zapojeno celkem 23 obcí:

 • 17 členských obcí Svazku obcí "ÚPA"
  • (Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Chvalkovice, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí, Rychnovek, Říkov, Slatina nad Úpou, Velká Jesenice, Velký Třebešov, Zábrodí, Žernov)

 

 • 6 obcí, které nejsou členem Svazku obcí "ÚPA", ale jsou členy sousedních svazků (Svazek obcí 1866, Svazek obcí Metuje) a projevily zájem být součástí projektu
  • (Jasenná, Nahořany, Provodov-Šonov, Studnice, Šestajovice, Vysokov)

 

Cílové skupiny projektu

obce a jejich zaměstnanci

volení zástupci

veřejnost

 

Harmonogram projektu

Datum začátku realizace projektu: 1. 3. 2018

Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

 

Přehled dokumentů, které vznikly v rámci projektu

Program rozvoje obce Červená Hora - výstup ZDE

Program rozvoje obce Hořičky - výstup ZDE

Program rozvoje obce Chvalkovice - výstup ZDE

Program rozvoje obce Jasenná - výstup ZDE

Program rozvoje obce Lhota pod Hořičkami - výstup ZDE

Program rozvoje obce Litoboř - výstup ZDE

Program rozvoje obce Mezilečí - výstup ZDE

Program rozvoje obce Rychnovek - výstup ZDE

Program rozvoje obce Říkov - výstup ZDE

Program rozvoje obce Slatina nad Úpou - výstup ZDE

Program rozvoje obce Studnice - výstup ZDE

Program rozvoje obce Šestajovice - výstup ZDE

Program rozvoje obce Velká Jesenice - výstup ZDE

Program rozvoje obce Velký Třebešov - výstup ZDE

Program rozvoje obce Zábrodí - výstup ZDE

Aktualizace Programu rozvoje městyse Žernov - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu ve městě Červený Kostelec - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu ve městě Česká Skalice - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Dolní Radechová - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Horní Radechová - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Chvalkovice - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Jasenná - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Lhota pod Hořičkami - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Litoboř - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Mezilečí - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Provodov-Šonov - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Rychnovek - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Studnice - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Velká Jesenice - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Velký Třebešov - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Vysokov - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Zábrodí - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v městysi Žernov - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Červená Hora - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně ve městě Červený Kostelec - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Jasenná - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Rychnovek - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Říkov - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Studnice - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Velká Jesenice - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Vysokov - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Zábrodí - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v městysi Žernov - výstup ZDE

Rozcestník pasportů - ZDE

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Hořičky - výstup ZDE

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Mezilečí - výstup ZDE

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Říkov - výstup ZDE

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Slatina nad Úpou - výstup ZDE

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Velká Jesenice - výstup ZDE

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Vysokov - výstup ZDE

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Zábrodí - výstup ZDE

Pasport místních komunikací a dopravního značení městyse Žernov - výstup ZDE

Pasport veřejného osvětlení obce Dolní Radechová - výstup ZDE

Pasport veřejného osvětlení obce Hořičky - výstup ZDE

Pasport veřejného osvětlení obce Nahořany - výstup ZDE

Pasport veřejného osvětlení obce Slatina nad Úpou - výstup ZDE

Pasport veřejného osvětlení obce Velká Jesenice - výstup ZDE

Pasport veřejného osvětlení městyse Žernov - výstup ZDE

Pasport zeleně včetně mobiliáře města Červený Kostelec - výstup ZDE

Pasport zeleně včetně mobiliáře obce Nahořany - výstup ZDE

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

logo

Základní informace o projektu

Projekt "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zažitým názvem Centra společných služeb (CSS), jehož nositelem byl Svaz měst a obcí ČR, navázal na projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", zkráceně též Meziobecní spolupráce, který byl v území ORP Náchod a Jaroměř řešen v letech 2013–2015 a jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR.

Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých vznikly CSS, byly dobrovolné svazky obcí (DSO). Celkově se do projektu zapojilo 83 DSO pokrývající územně celou ČR.

Jedním z nich bylo i CSS při DSO ÚPA a poskytující služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Na CSS se mohli obracet jak představitelé členských obcí, další subjekty v území DSO působící či občané daných obcí.

 

Harmonogram projektu

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhala v období od 1. 2. 2016 do 28. 2. 2021, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO) – tj. vytvoření a provoz CSS, pak probíhal v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020.

Svazek obcí ÚPA se do projektu zapojil 1. srpna 2016.

 

Další informace

Bližší informace o projektu naleznete na stránkách Svazu měst a obcí ČR.