Obsah

Projekt Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007446

logo OP Z

Základní informace o projektu

Projekt "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka" řeší problém potřeby lepšího, efektivnějšího, profesionálnějšího, odborně vzdělanějšího řízení místních samospráv a neexistenci strategických podkladů pro další rozvoj obcí, tedy důležitých nástrojů pro plánování rozvoje obcí.

 

Cílem projektu je profesionalizovat veřejnou správu prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků a prostřednictvím posílení strategického řízení.

 

Jaké klíčové aktivity projekt řeší?

V rámci projektu bude realizováno celkem 5 klíčových aktivit:

 • Zpracování Programů rozvoje obcí
 • Zpracování Plánů rozvoje sportu v obcích
 • Zpracování Strategií rozvoje zeleně v obcích
 • Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích
 • Vzdělávací aktivity pro představitele a zaměstnance obcí

 

Zapojené subjekty

Do projektu je zapojeno celkem 23 obcí:

 • 17 členských obcí Svazku obcí "ÚPA"
  • (Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Chvalkovice, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí, Rychnovek, Říkov, Slatina nad Úpou, Velká Jesenice, Velký Třebešov, Zábrodí, Žernov)

 

 • 6 obcí, které nejsou členem Svazku obcí "ÚPA", ale jsou členy sousedních svazků (Svazek obcí 1866, Svazek obcí Metuje) a projevily zájem být součástí projektu
  • (Jasenná, Nahořany, Provodov-Šonov, Studnice, Šestajovice, Vysokov)

 

Cílové skupiny projektu

obce a jejich zaměstnanci

volení zástupci

veřejnost

 

Harmonogram projektu

Datum začátku realizace projektu: 1. 3. 2018

Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

 

Přehled dokumentů, které vzniknou v rámci projektu

Program rozvoje obce Červená Hora

Program rozvoje obce Hořičky

Program rozvoje obce Chvalkovice

Program rozvoje obce Jasenná - výstup ZDE

Program rozvoje obce Lhota pod Hořičkami

Program rozvoje obce Litoboř

Program rozvoje obce Mezilečí - výstup ZDE

Program rozvoje obce Rychnovek

Program rozvoje obce Říkov

Program rozvoje obce Slatina nad Úpou - výstup ZDE

Program rozvoje obce Studnice

Program rozvoje obce Šestajovice

Program rozvoje obce Velká Jesenice

Program rozvoje obce Velký Třebešov

Program rozvoje obce Zábrodí

Aktualizace Programu rozvoje městyse Žernov

Plán rozvoje sportu ve městě Červený Kostelec - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu ve městě Česká Skalice

Plán rozvoje sportu v obci Dolní Radechová - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Horní Radechová - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Chvalkovice

Plán rozvoje sportu v obci Jasenná

Plán rozvoje sportu v obci Lhota pod Hořičkami - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Litoboř

Plán rozvoje sportu v obci Mezilečí - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Provodov-Šonov - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Rychnovek

Plán rozvoje sportu v obci Studnice - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Velká Jesenice - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Velký Třebešov

Plán rozvoje sportu v obci Vysokov - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v obci Zábrodí - výstup ZDE

Plán rozvoje sportu v městysi Žernov

Strategie rozvoje zeleně v obci Červená Hora

Strategie rozvoje zeleně ve městě Červený Kostelec - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Jasenná - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Rychnovek

Strategie rozvoje zeleně v obci Říkov - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Studnice - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Velká Jesenice - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Vysokov - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v obci Zábrodí - výstup ZDE

Strategie rozvoje zeleně v městysi Žernov - výstup ZDE

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Hořičky

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Mezilečí

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Říkov

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Slatina nad Úpou

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Velká Jesenice

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Vysokov

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Zábrodí

Pasport místních komunikací a dopravního značení městyse Žernov

Pasport veřejného osvětlení obce Dolní Radechová

Pasport veřejného osvětlení obce Hořičky

Pasport veřejného osvětlení obce Nahořany

Pasport veřejného osvětlení obce Slatina nad Úpou

Pasport veřejného osvětlení obce Velká Jesenice

Pasport veřejného osvětlení městyse Žernov

Pasport zeleně včetně mobiliáře města Červený Kostelec

Pasport kanalizační sítě obce Nahořany

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

logo

Základní informace o projektu

Projekt "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zažitým názvem Centra společných služeb (CSS), jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR, navazuje na projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", zkráceně též Meziobecní spolupráce, který byl v území ORP Náchod a Jaroměř řešen v letech 2013–2015 a jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR.

Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých vznikly CSS, jsou dobrovolné svazky obcí (DSO). Celkově se do projektu zapojilo 83 DSO pokrývající územně celou ČR.

Jedním z nich je i CSS při DSO ÚPA a poskytující služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Na CSS se mohou obracet jak představitelé členských obcí, další subjekty v území DSO působící či občané daných obcí.

 

Harmonogram projektu

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období od 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO) – tj. vytvoření a provoz CSS, pak probíhá v období od 1.7.2016 do 30.6.2019.

Svazek obcí ÚPA se do projektu zapojil 1. srpna 2016.

 

Další informace

Bližší informace o projektu naleznete na stránkách Svazu měst a obcí ČR.