Obsah

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

logo

Základní informace o projektu

Projekt "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zažitým názvem Centra společných služeb (CSS), jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR, navazuje na projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", zkráceně též Meziobecní spolupráce, který byl v území ORP Náchod a Jaroměř řešen v letech 2013–2015 a jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR.

Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých vznikly CSS, jsou dobrovolné svazky obcí (DSO). Celkově se do projektu zapojilo 83 DSO pokrývající územně celou ČR.

Jedním z nich je i CSS při DSO ÚPA a poskytující služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Na CSS se mohou obracet jak představitelé členských obcí, další subjekty v území DSO působící či občané daných obcí.

 

Harmonogram projektu

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období od 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO) – tj. vytvoření a provoz CSS, pak probíhá v období od 1.7.2016 do 30.6.2019.

Svazek obcí ÚPA se do projektu zapojil 1. srpna 2016.

 

Další informace

Bližší informace o projektu naleznete na stránkách Svazu měst a obcí ČR.