Obsah

V Mezilečí se uskutečnilo veřejné projednávání Programu rozvoje obce

Typ: ostatní
Ve středu 30. ledna 2019 se od 18:00 hodin v kiosku v Mezilečí uskutečnilo veřejné projednávání k tvorbě Programu rozvoje obce Mezilečí na období let 2019-2028.

Přítomní občané a zástupci organizací byli seznámeni s postupem tvorby strategického dokumentu, jeho strukturou, se zjištěnými poznatky z provedeného dotazníkového šetření. Dále byli přítomní obeznámeni s prioritními oblastmi rozvoje, které vytipovala pracovní skupina.

Následoval nejdůležitější bod programu, práce ve skupinách.

Aktivita byla přenesena na přítomné, kteří se v rámci pracovních skupinek podle jednotlivých probíraných témat měli vyjádřit k jednotlivým klíčovým oblastem rozvoje – napsat, jaké spatřují klady a zápory v obci Mezilečí z pohledu diskutované oblasti a následně navrhnout projektové záměry, které by měly být v obci v následujícím období realizovány. Přítomní se mohli samozřejmě vyjádřit ke všem diskutovaným tématům, každá pracovní skupinka doplnila ke každému tématu klady, zápory a další projektové záměry.

Na definování kladů, záporů a projektových záměrů měli přítomní přibližně hodinu času. Po uplynutí vymezené doby přečetli zpracovatelé projektu výsledky skupinové práce a zahájili diskusi. Na závěr setkání měli občané možnost vybrat tři projektové záměry v rámci probíraných témat, které ze svého pohledu považují za nejdůležitější, a udělit jim preferenční hlasy.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout níže.

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

 


Vytvořeno: 6. 2. 2019
Poslední aktualizace: 6. 2. 2019 09:50
Autor: Karel Turek